Odpowiednio dobrana taktyka programu lojalnościowego jako podwyższenie zbytu

Programy lojalnościowe to przeciągłe czynności marketingowe służące do wznoszenia, również podtrzymywania korzystnych relacji z odbiorcami.

System lojalnościowy został wynaleziony po to, ażeby ustanowiły konsumenta wiernym danej marce. Stosownie dobrana metoda programu lojalnościowego pozwala podwyższenie sprzedaży towarów, bądź usług przy zmniejszeniu kosztów innych form promocji. Program lojalnościowy jest efektywny i ma realny wpływ na sprzedaż, a większa część ludzi bierze udział przynajmniej w jednym programie lojalnościowym, albo ma kartę stałego klienta.W przeciwieństwie do marketingu transakcji, marketing relacji (tutaj) nie ogniskuje się na pojedynczej sprzedaży, ale na utrzymaniu trwałej więzi z odbiorcą. Zamiarem marketingu relacji jest pozyskanie wierności klienta, a o jego zadowolenie dbają wszelcy pracownicy firmy. Główne przesłanki powstania marketingu relacji to coraz to wyższe żądania ze strony nabywców, również zbytnie wartości operacyjne jednostek.Uformowanie trwałych, długotrwałych stosunków, z których korzyści czerpać będą obie strony interakcji nie byłoby możliwe bez sprzyjających im kultury organizacyjnej oraz systemu wartości przedsiębiorstwa. Jeżeli nakładałoby ono tylko maksymalizację przychodów z bieżących transakcji jako zasadniczy cel istnienia organizacji, wówczas niewysokie istniałoby prawdopodobieństwo stworzenia długofalowych więzi firmy z odbiorcą.

Pracodawcy coraz częściej dostrzegają dobrodziejstw płynące z używania pozapłacowych programów motywacyjnych. Zwiększają one zaangażowanie pracowników i wzmacniają stosunki z przedsiębiorstwem, co bezpośrednio przekłada się na osiągane rezultaty.
Programy motywacyjne winny być dostosowane jednostkowo do wymogów różnego członka zespołu. Dla wielu osób pieniądze oczywiście stanowią największą motywację do pracy. Wprowadzenie klarownych reguł premiowania i metodycznych podwyżek uczyni, że personel zyskuje wrażenie stabilizacji i bezpieczeństwa.
Karnety na siłownię, bilety do kina, czy prywatne ubezpieczenie, możliwości premiowania jest dużo, a właściciele jednostek jeszcze częściej z nich korzystają.