Oświetlenie na stanowisku pracy ma istotny wpływ na nasze zdrowie fizyczne oraz psychiczne.

Funkcjonowanie współcześnie nie byłoby realnie możliwe bez światła elektrycznego. Wykorzystuje się je coraz dłużej i częściej. Dlatego też urządzenia oświetleniowe muszą spełniać coraz większe wymagania określane w przemyśle. Rozsądne wymogi firm, wzrastające ceny prądu elektrycznego i zmieniające się normy prawne, niosą za sobą potrzebę stosowania coraz nowszych technologii LED.

Reguły stawiane przed obiektami przemysłowymi wymagają starannego oświetlenia. Nie bez znaczenia jest odwzorowanie barw, jednorodne rozświetlenie czy brak pulsowania źródeł światła. Zamiana nieefektownych obsad oświetleniowych na oszczędzające energię świetlówki to nie tylko redukcja redukcje stalowe w naszej ofercie kosztów zużycia energii elektrycznej. Nowoczesne chroniące środowisko oraz ekonomiczne oświetlenie przemysłowe jest znaczące w kreowaniu warunków na stanowisku pracy.

Obniżenie zużycia prądu to również korzyści ekologiczne polegające na pomniejszonej produkcji do atmosfery gazów cieplarnianych. Nie od dzisiaj wiadomo, iż samopoczucie człowieka zmienia się w ciągu dnia w zależności od dostępności naturalnego oświetlenia. Stąd tak ważne jest, aby zastosowane oświetlenie miało wystarczające parametry jasności i natężenia. Szczególnie istotne jest to na obszarach wykonywania pracy przez pracowników.

Właściwie doświetlone miejsca pracy napełniają wykonujących obowiązki dobrą energią, jednocześnie powiększając efektywność, mają także wpływ na prędkość i precyzyjność realizacji obowiązków. Wykonujący obowiązki wolniej się męczą, np. zobacz więcej. Właściwe oświetlenie na stanowisku pracy o właściwym poziomie jasności zwiększa BHP i jakość realizowanych czynności.

Lepsze warunki światła na stanowisku pracy powodują szybsze realizowanie obowiązków a także zmniejszenie ilości błędów. Przyczyniają się także do poprawy bezpieczeństwa środowiska pracy a także pracowników, pomniejszenia liczby wypadków i nieobecności w pracy a także ogólnej poprawy stanu zdrowia oraz nastroju załogi.