Prowadząc przedsiębiorstwo o pewnych rzeczach po prostu musisz się dowiedzieć, jeżeli masz pytania, poczytaj na stronie internetowej Zus-u

Uruchomienie własnej firmy to konieczność zapoznania się z licznymi przepisami, pamiętania o ważnych terminach i składkach, bez tego naprawdę nie sposób funkcjonować.

Właściciel firmy ma obowiązek być świadom, że powinien postępować według wyznaczonych zasad i obowiązujących przepisów, gdyż w odmiennym wypadku mogą mu zagrażać konsekwencje. W sytuacji, jeżeli ma jakieś wątpliwości, może skonsultować się z pracownikami Zus-u albo zasięgnąć informacji na stronie sieciowej rzeczonej instytucji.

Pracownik ma prawo do opieki na dziecko

Każdy rodzic ma prawo skorzystać z pełnopłatnego dodatkowego wolnego do wykorzystania do opieki nad potomkiem, to aż dwa dni wolnego w skali roku. Opieka na dziecko dobra strona może być rozdysponowana za jednym podejściem albo podzielona na dwa osobne dni. Co istotne: są to pełnopłatne dni wolne, a pracownik może ich zażądać bez podania przyczyny. Właściciel firmy nie może odmówić udzielenia tego typu „opieki”. Warto zapamiętać, że w wyjątkowych sytuacjach, jak chociażby choroba czy zamknięte przedszkole rodzicom przysługuje także inny typ urlopu na opiekę, nie będzie on jednak już pełnopłatny.

Składki trzeba płacić i to w terminie

składki podatkowe

Autor: Ian Lamont
Źródło: http://www.flickr.com

Czy to składki rentowe i emerytalne czy podatki – wszelkie wpłaty dla instytucji albo urzędów należy zrealizować w podanym terminie, w odmiennym przypadku będą naliczone odsetki za zwłokę – serdecznie zapraszam. W momencie, kiedy nie wie się, ile dokładnie powinno się zapłacić wspomnianej instytucji, można odwiedzić jej witrynę internetową i poszukać aplikacji kalkulatora. To profesjonalny program, który pomoże policzyć pełne zaległości i właściwie wcześnie przyszykować się do zapłaty pod względem zgromadzenia potrzebnej gotówki.

Można odliczyć składki

Właściciele firm powinni być świadomi, że jest tak korzystna alternatywa, jak odliczenie składek zus Zdobądź więcej info od dochodu. Powinny zostać oczywiście spełnione określone warunki, a najważniejszym z nich okazuje się terminowe opłacanie tychże składek. Odliczeniu mogą podlegać składki, które przedsiębiorca sam sobie wpłaca na ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorcy samodzielnie opłacający składki w odpowiedniej chwili dokonują odliczenia, obniżając wysokość zaliczki na podatek dochodowy w danym miesiącu lub kwartale, za który są opłacane.